Nieuwsbrief (01-2018) Fulco's Vocaal Festival 2018
Allereerst wensen wij u heel voorspoedig en een gezond Nieuw Jaar toe.
In deze eerste 1e nieuwsbrief willen wij u graag even bijpraten over de huidige stand van zaken het Festival betreffende.
De werkgroep is al enige maanden onderweg en heeft dan ook een groot deel van de organisatie onder controle.
Een belangrijke zaak is natuurlijk de deelname van de koren. Immers zonder koren geen Festival.
Wij prijzen ons zeer gelukkig dat medio december inmiddels 46 koren zich  hebben ingeschreven, waarmee onze 7e editie weer een succes  kan gaan worden.
De binnenkomst van het  aantal inschrijvingen ligt in de lijn met de voorgaande  jaren.
Wanneer dit zich voortzet is de kans aanwezig dat we binnen 1 a 2 maanden de inschrijving compleet hebben en koren moeten gaan vragen plaats te willen nemen op de reservelijst.
Deze reservelijst wordt aangelegd, daar het ieder jaar weer, ten gevolge van onvoorziene gebeurtenissen  één of meerdere koren zich op laatste moment afmelden. Met deze reservelijst kunnen we dan toch weer een vol programma organiseren.
Ten aanzien van enkele vragen inzake deelname kosten het volgende:
Als Festivalorganisatie hebben wij onder andere te maken met de kosten van het huren van enkele grote binnen-locaties  met piano of vleugel, het huren/opbouwen van buitenpodia, tafels en banken, het verzorgen van geluidinstallaties, stagepiano’s op alle overige locaties, drukwerk, verzekering en nog diverse organisatorische en logistieke zaken, waaronder een grote golfkar.
De inschrijfgelden maken maar een gedeelte uit van de totaal benodigde baten.
Gelukkig zijn er  nog een groot aantal sponsoren die ons steunen, zodat wij in staat gesteld worden het festival te kunnen organiseren.
Dit alles en met de inzet van een groot aantal vrijwilligers maakt, dat we met elkaar weer kunnen gaan genieten van mooi muzikaal en gezellig Festival, dat mede hierdoor voor iedereen gratis toegankelijk is.
Tot slot melden wij u, dat de werkgroep nu volop bezig is met de voorbereidingen waaronder de opening en de afsluiting van het festival en het opstellen van het indelingsschema.
Wij houden u door middel van nieuwsbrieven in dit voorjaar op de hoogte van de verder voortgang en hopen u in ieder geval te treffen op 26 mei aanstaande.
Projectgroep Fulco’s vocaal festival