Fulco's Regionaal Mannenkoor


Privacyverklaring AVG Wetgeving Fulco's Vocaal Festival

Dit is de privacyverklaring van het Fulco’s Vocaal Festival (hierna FVF), dat wordt georganiseerd door Fulco’s Regionaal Mannenkoor, gevestigd te IJsselstein ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40483417, hierna te noemen: het FRM.
Bewust of onbewust deelt u privacygevoelige informatie met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze informatie. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw privacygevoelige informatie omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hieronder kunt u terugvinden met welk doel we welke privacygevoelige informatie van u verzamelen en wie deze informatie eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking van privacygevoelige informatie aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt het FVF uw privacygevoelige informatie alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die het FVF met u heeft, tenzij het FVF wettelijk verplicht is om uw privacygevoelige informatie te verstrekken aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van privacygevoelige informatie
U hebt het recht het FVF te verzoeken om inzage in uw privacygevoelige informatie (tenzij het FVF op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal het FVF deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van het FVF hebben ontvangen.
U bent te allen tijde gerechtigd wijzigingen door te geven aan het organisatiecomité van het festival, zodat mutaties kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast kan iemand kenbaar maken registratie van bepaalde informatie niet op prijs te stellen.
Bij beëindiging van de overeenkomst, worden betreffende persoonlijke gegevens, met inachtneming van de wettelijk dan wel reglementair vastgelegde termijnen, terstond uit de administratie verwijderd

Beveiliging privacygevoelige informatie

Het FRM treft passende maatregelen om uw privacygevoelige informatie te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke bestuurs- en/of comitéleden toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. De website van het FVF beoogd informatie te verschaffen over het festival en deelnemende zanggezelschappen, waarbij zorgvuldigheid is betracht in de beschikbare informatie, op basis waarvan geen identiteitsherleiding tot concrete personen kan plaatsvinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Website Fulcosvocaalfestival.nl (FVF) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van het FVF. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Het FVF raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

Het FVF past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Het FVF raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal het FVF er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw privacygevoelige informatie of het FVF wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw privacygevoelige informatie, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijken : Organisatiecomité FVF
E-mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachten over de verwerking van uw privacygevoelige informatie

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw privacygevoelige informatie. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Fulcosvocaalfestival Sponsoren (klik op logo voor meer informatie)