Nieuwsbrief (01-2019) Fulco's Vocaal Festival 25 mei 2019

In deze eerste 1e nieuwsbrief van 2019 willen wij u graag even bijpraten over de huidige stand van zaken.

De werkgroep is ook dit seizoen weer al enige maanden bezig ter voorbereiding van het geplande festival.


Een belangrijke zaak is natuurlijk de deelname van de koren. Immers zonder koren geen Festival.


Wij prijzen ons zeer gelukkig dat tot en met vandaag inmiddels 55 koren zich hebben ingeschreven, waarmee onze 8e editie weer een succes gaat worden.


In principe kunnen wij nog 5 koren plaatsen indien zij passen qua grootte en genre in het optreedschema.


Zoals het zich nu laat aanzien zijn wij binnenkort vol bezet en gaan we nieuwe inschrijvingen vragen plaats te nemen op de reservelijst.


Deze reservelijst wordt aangelegd, daar het ieder jaar weer, ten gevolge van onvoorziene gebeurtenissen één of meerdere koren zich op laatste moment afmelden. Met deze reservelijst proberen we dan toch weer een vol programma te organiseren. 


Op het moment dat het zover is, ziet u dit vermeld op onze website. www.fulcosvocaalfestival.nl 

Ten aanzien van enkele vragen inzake deelname kosten het volgende:

  • - Als Festivalorganisatie hebben wij onder andere te maken met de kosten van het huren van enkele grote binnen-locaties met piano of vleugel, het huren/opbouwen van buitenpodia, tafels en banken, het verzorgen van geluidinstallaties, stagepiano’s op alle overige locaties, drukwerk, verzekering en nog diverse organisatorische en logistieke zaken, waaronder een grote golfkar.
  • - De inschrijfgelden maken slechts een gedeelte uit van de totaal benodigde baten.
  • - Gelukkig zijn er nog een groot aantal sponsoren die ons steunen, zodat wij in staat gesteld worden het festival te kunnen organiseren.

Dit alles en met de inzet van een groot aantal vrijwilligers maakt, dat we met elkaar weer kunnen gaan genieten van mooi muzikaal en gezellig Festival, dat mede hierdoor voor iedereen gratis toegankelijk is. 

Tot slot melden wij u, dat de werkgroep nu volop bezig is met de verdere voorbereidingen waaronder de opening en de afsluiting van het festival en het opstellen van het concept indelingsschema.

Wij houden u door middel van nieuwsbrieven de komende tijd op de hoogte van de verdere voortgang en zien er naar uit u in ieder geval te treffen op 25 mei aanstaande.


Projectgroep Fulco’s vocaal festival